Cenník

ARAS Nitra s.r.o. Štefánikova 71, Nitra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Zmluvné zabezpečenie služieb BOZP

počet zamestnancov

mesačný paušál v €

do 10

50

11 – 20

80

21 – 30

100

31 – 40

130

41 – 50

180

51 – 70

200

71 – 100

250

101 – 120

280

121 – 150

300

151 – 170

350

171 – 200

400

nad 200

cena dohodou

           Ceny za zmluvné zabezpečenie sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych prevádzok, ich počtu, rizikovosti a sú uvedené bez DPH.

Zmluvné zabezpečenie ochrany pred požiarmi (OPP)

počet zamestnancov

mesačný paušál v €

do 10

50

11 – 20

80

21 – 30

100

31 – 40

130

41 – 50

180

51 – 70

200

71 – 100

250

101 – 120

280

121 – 150

300

151 – 170

350

171 – 200

400

nad 200

cena dohodou

            Ceny za zmluvné zabezpečenie sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych prevádzok, ich počtu, rizikovosti a sú uvedené bez DPH.

Školenie zamestnancov z BOZP a OPP bez mesačného paušálu

druh školenia

počet zamestnancov

cena v Sk

periodicita školenia

ostatní zamestnanci

do 15 zamestnancov 100 €

1 x 2 roky

vedúci zamestnanci

do 5 zamestnancov 100 €

1 x 2 roky

odborná príprava PPH

3 – členná 25 €

1 x ročne

Nad uvedený počet zamestnancov bude cena dohodnutá individuálne.

V cene bez DPH sú zahrnuté záznamy zo školení.

Pri potvrdení o školení na každú osobu je to 10 € .

spracovanie dokumentácie

jednorázový poplatok

vstupný balík – BOZP

200 € bez DPH

vstupný balík – OPP

200 € bez DPH

Vstupný balík BOZP zahŕňa :

–       vypracovanie politiky BOZP

–       program realizácie politiky BOZP

–       menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie

–       vypracovanie analýzy rizík

–       plán odstránenia zostatkových ohrození

–       vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov

–       pokyny na zákaz požívania alkoholu na pracovisku

–       pokyny na zákaz fajčenia na pracovisku

–       vypracovanie osnovy vstupného školenia zamestnancov

–       zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým

–       vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie

–       zoznam profesií a pridelenie OOPP

–       prvá pomoc – pokyny

–       zavedenie evidencie a registrácie úrazov + zošit drobných úrazov, kniha registrovaných úrazov

–       havarijný plán, traumatologický plán

Vstupný balík OPP zahŕňa :

–       vypracovanie požiarneho štatútu

–       vypracovanie požiarneho evakuačného plánu

–       požiarne poplachové smernice

–       menovacie dekréty členov PPH

–       menovacie dekréty vedúceho PPH

–       prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

–       vypracovanie zoznamu objektov a prehľad o uložení dokumentácie

–       prevádzkové pokyny požiarnych uzáverov

–       zavedenie požiarnej knihy

–       záznam z cvičného požiarneho poplachu

–       určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam

–       smernice pre činnosť PPH

–       organizačné smernice PPH

–       tematický a časový plán odbornej prípravy PPH

–       tematický a časový plán školenia zamestnancov

–       pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny)


Kalendár

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031