Motorové vozíky

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj zaradenia do kurzu je:

  • vek 18 rokovvozik vzv
  • zdravotná spôsobilosť
  • aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Pre zaradenie do kurzu vzv nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz.

Obsluha motorových vozíkov

Obsluhovať motorové vozíky môže osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh motorového vozíka.

 

Školenia vykonávame individuálne podľa požiadaviek .

Ponúkame Vám:

  • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých tried a druhov
  • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy vozíkov
  • pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x12 mesiacov)
  • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)
  • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU) a evidenčnej karty obsluhy motorového vozíka, vystavenie duplikátu preukazu
  • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov

Základné vzdelávanie obsluhy motorových vozíkov sa skladá z teoretickej časti a praktického výcviku. Zásady vykonávania základných školení obsluhy motorových vozíkov a rozšírenie oprávnenia na iný druh a triedu motorových vozíkov spočíva predovšetkým oboznámiť budúcu obsluhu motorového vozíka so základnými konštrukčnými prvkami motorových vozíkov, dosiahnuť spoznanie funkcií jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a v manipulácii s materiálom.

Opakované vzdelávanie sa skladá iba z teoretickej časti má za cieľ obnovenie vedomostí obsluhy motorového vozíka, ich doplnenie o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami v organizácii, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbenie znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov. Absolvovaním opakovaného vzdelávania sa predlžuje platnosť preukazu obsluhy motorových vozíkov na 12 mesiacov čo sa označuje na zadnej strane preukazu reliéfnym otlačkom s číslom školiteľa.

Na rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov inej triedy a druhu, ako sú uvedené v preukaze obsluhy motorových vozíkov, musí obsluha absolvovať ďalšie vzdelávanie, t.z. vzdelávanie pre rozšírenie oprávnenia. Týmto vzdelávaním obsluha získava vedomosti a zručnosti potrebné na obsluhu motorových vozíkov ďalšej triedy a druhu. Cieľom je plná teoretická a praktická spôsobilosť na obsluhu týchto motorových vozíkov.

Základné vzdelávanie a aktualizačnú odbornú prípravu môže vykonávať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. § 27.

Naše oprávnenia

Obsluha motorového vozíka je osoba vyškolená, prakticky zaučená pre samostatné vedenie a ovládanie motorového vozíka a prídavných zariadení, ktorá úspešne zložila skúšku zo znalosti obsluhy motorových vozíkov a príslušných bezpečnostných predpisov pre konkrétny druh a triedu motorových vozíkov.

 


Kalendár

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031